Historické výroční zprávy Jiráskova gymnázia v Náchodě

Po kliknutí na obálku se otevře příslušná výroční zpráva v novém okně.
Mezi stránkami listujete buď kliknutím myší na šipky, které se objeví na levém/pravém okraji stránky, nebo kurzorovými klávesami (šipka doleva/doprava).
Po kliknutí do prostoru stránky nebo na ikonu v pravém horním rohu se stránka zvětší. K normálnímu zobrazení se vrátíte opět klinutím na ikonu v pravém horním rohu nebo stiskem klávesy ESC.

První výroční zpráva obecní školy realné v Náchodě za školní rok 1897-98
První výroční zpráva obecní školy realné v Náchodě za školní rok 1897-98
Druhá výroční zpráva obecní jubilejní školy realné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1898-99
Druhá výroční zpráva obecní jubilejní školy realné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1898-99
Třetí výroční zpráva obecní jubilejní školy realné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1899-900
Třetí výroční zpráva obecní jubilejní školy realné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1899-900
Čtvrtá výroční zpráva obecní jubilejní školy realné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1900-1901
Čtvrtá výroční zpráva obecní jubilejní školy realné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1900-1901
Pátá výroční zpráva obecní jubil. školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1901-1902
Pátá výroční zpráva obecní jubil. školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1901-1902
Šestá výroční zpráva obecní jubil. školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1902-1903
Šestá výroční zpráva obecní jubil. školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1902-1903
Sedmá výroční zpráva obecní jubil. školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1903-1904
Sedmá výroční zpráva obecní jubil. školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1903-1904
Osmá výroční zpráva obecní jubil. školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1904-1905
Osmá výroční zpráva obecní jubil. školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1904-1905
Devátá výroční zpráva Obecní jubilejní školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1905-1906
Devátá výroční zpráva Obecní jubilejní školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1905-1906
Desátá výroční zpráva c. k. státní jubilejní školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1906-1907
Desátá výroční zpráva c. k. státní jubilejní školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1906-1907
Jedenáctá výroční zpráva c. k. státní jubilejní školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1907-1908
Jedenáctá výroční zpráva c. k. státní jubilejní školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1907-1908
Dvanáctá výroční zpráva c. k. státní jubilejní školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1908-1909
Dvanáctá výroční zpráva c. k. státní jubilejní školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1908-1909
Patnáctá výroční zpráva c. k. státní jubilejní školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. proměňující se v osmitřídní reálné gymnasium v Náchodě za školní rok 1911-1912
Patnáctá výroční zpráva c. k. státní jubilejní školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. proměňující se v osmitřídní reálné gymnasium v Náchodě za školní rok 1911-1912
Památník na oslavu 25 letého trvání reálky, nyní reálného gymnasia v Náchodě 1897-1922
Památník na oslavu 25 letého trvání reálky, nyní reálného gymnasia v Náchodě 1897-1922
Dvacátá prvá výroční zpráva c. k. reálného gymnasia císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1917-1918
Dvacátá prvá výroční zpráva c. k. reálného gymnasia císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě za školní rok 1917-1918