STO LET JIRÁSKOVA GYMNÁZIA V NÁCHODĚ

ALMANACH

1897 - 1997

100let_logo.gif (2376 bytes)

Záštitu nad oslavami přijal ministr školství, mládeže a tělovýchovy ing. Ivan Pilip.

Čestné předsednictvo:

Ing. Lubomír Šmída, přednosta okresního úřadu
Ing. Vlastimil Žídek, starosta města
Mgr. Zdeňka Horníková, poslankyně PS PČR
Mgr. Milan Košťál, ředitel školského úřadu
Mgr. Edward Suchanek, inspektor pro střední školy
Miloslav Javůrek, ředitel Jiráskova gymnázia

Pracovní předsednictvo:

Předseda: Radomil Dostál
Členové: Aleš Fetters
Mgr. Hana Janušová
Mgr. Jarmila Suchanková
Pavel Škoda
Josef Zikmund
Marcela Martincová

Obsah:

Mgr. Zdeňka Horníková
Miloslav Javůrek: Vzpomínání
Aleš Fetters: Léta 1897 –1945 (Historický přehled)
Zdeněk Vojtěchovský: Léta 1945 – 1997 (Vzpomínky nejen osobní)
Dr. Ladislav Čerych: Gymnázium: Včera, dnes a zítra
MUDr. Lubor Nesládek: O mých rodičích
Jiří Marel: Skladatel Podorlicka Václav Marel
Aleš Fetters: Václav Černý - student náchodského gymnázia
Aleš Fetters: Egon Hostovský (mat. r. 1927) a naše škola
PhDr. Eva Švorčíková-Althammerová: Náchod - můj osud
Zdeněk Vojtěchovský: Dvě vzpomínky
Bohumil Dvořáček: Rozpomínání
MUDr. Lubor Nesládek a Aleš Fetters: Dva neohroženi kněží, P. Josef Blahník a P. Jaroslav Knittl
Ing. Vlastimil Čejp: O historii pěveckého sboru studentů Jiráskova gymnázia
Nadace Jiráskova gymnázia
MUDr. Irma Mojžíšová-Horenská: Vše zůstalo darem do života
PhDr. Jaroslav Suchý: Velká rodina
ThDr. Jan Milič Lochman: Víc než nostalgie
Miroš Houser: Konec republiky a léta válečná
Luba Skořepová: Na světě se nic neztratí
PhDr. Josef Škvorecký: Dříví do lesa
Ing. Vladimír Šilhánek: Jak jsme zakládali studentský taneční orchestr.
PhDr. Boris Mědílek: Jak napsat příspěvek pro jubilejní almanach
Vratislav Blažek: Poutník...
PhDr. Miroslav Khun: Naše bouda
JUDr. Jan Jirásek: Místní a přespolní
Ing. Jiří Valášek, CSc: Věřím v náhodu, štěstí, osud
Doc. PhDr. Stanislav Máslo: Studiosus atque magister náchodského gymnázia
Ilja Bureš: O něco víc než dvanáctina
Ing. Miroslav Prouza: Kola života se netočí zpět
Pavel Grym: Všechny zvony světa
Vladimír Suchánek: Vzpomínka protektorátní
Ing. Ivan Hlaváček, DrSc.: Hrstka vzpomínek studenta poválečných let
Alexandr Skalický: Co mi dalo náchodské gymnázium
PhDr. Zdeněk Kuťák: Diskusní kroužek v době totality.
Rudolf Matys: Až o mnoho později..... aneb těkání paměti
RNDr. Jan Žďárek
Ing. arch. Jan Valášek: Pohled z ciziny
Věra Vlčková, roz. Pokorná: Říkali jsme mu Jevgenij
Vladimír Matějček: Gaudeamus igitur
Marie Sobotková: Škola a její kantoři
Michal Staša: Čtenářům almanachu v r. 2097
Jiří Vítek: Léta zrání
Adolf Knoll: Návraty domů
Jan Mandel: Báječná čtyři léta
Paed. Dr. Karel Výravský: Vševědoucí nevědoucí
René Souček, sinolog a angličtinář, mat. r. 1990
Dan Tichý: Doutnákovské výbuchy
Ředitelé a správci ústavu
Seznam učitelů ústavu od r. 1897 do r. 1997
Seznam abiturientů, ročníky 1904 - 1996

Redakční poznámka

Almanach Sto let Jiráskova gymnázia v Náchodě připravilo ředitelství školy s redakční radou a dalšími spolupracovníky.

O textovou část pečovali Aleš Fetters, Stanislav Máslo, Jaroslav Suchý a Zdeněk Vojtěchovský, seznam pedagogů sestavil Miroslav Jindra a seznamy absolventů Jarmila Suchanková, Martina Karastojanovová a Pavel Škoda. O grafickou úpravu se staral Zbyněk Kočvar.

Některé příspěvky, jejichž délka přesáhla stanovený limit do tří stran normalizovaného strojopisu, byly redakcí kráceny. Jako příspěvky byly přijímány jen texty dosud jinde netištěné. I tak almanach překročil původně předpokládaný rozsah.

Několik příspěvků bylo přesunuto do letošních čísel Náchodského zpravodaje nebo do okresního týdeníku Náš čas.

Dva rozsáhlejší odborné příspěvky (Stanislav Bohadlo: Johann Matheson o náchodském varhaníkovi a Štěpán Nosek: Josef Florian v Náchodě aneb Neprodajný v Sodomě byrokratů) do 3. svazku sborníku Stopami dějin Náchodska, vydávaného Státním okresním archivem v Náchodě. Noskovu stať o prof.J.Frankem Jaroslav Skalický- příběh venkovského překladatele přinesla revue Souvislost (2-3/1996, s. 237-241).

Děkujeme za spolupráci a pochopení.